EN

NORMMED MEDİKAL’DEN YENİ YATIRIM SÜRECİNDE OLAN İŞLETMELERE TAVSİYE

15.03.2022, Çarşamba
sadık ersari.jpg (256 KB)
 TÜRK TIBBİ CİHAZ ÜRETİM ŞİRKETİ
 Omurga deformasyonları ve problemleri, servikal ve torakolomber bozukluklar, travma plakları ve   vidaları ile tüm belirtilen cerrahi uygulamalardaki cerrahi setler konusunda çok geniş bir ürün yelpazesi     sunan,tamamen yerli sermaye ile kurulu bir Türk tıbbi cihaz üretim şirketi olan Normmed Medikal;     müşteri odaklı stratejik ve sistematik bir yönetim ve hasta memnuniyetinin vazgeçilemez bir değer     olduğu anlayışı ile hareket ediyor.

 “KAPASİTEMATİK’İ TÜM MAKİNELERİMİZDE KULLANMAYA BAŞLADIK“
 Sektörde yaklaşık 20 yıllık deneyim ve birikimle faaliyetlerini sürdüren şirketin Tezmaksan ile olan iş   birliğine 2020 yılında başladığını ifade eden Normmed Medikal Üretim Müdürü Sadık Ersari, “İş birliğimiz   Kapasitematik demo ünitesinin bir tezgahımıza bağlanması ile başladı. 2021 yılında KOSGEB ile   yürüttüğümüz veri analizi ve verimlilik artırmaya yönelik proje sayesinde ivmelendi” dedi. 2021 yılının   Mart ayından itibaren tüm tezgahlarında Tezmaksan’ın CNC üretim, takip ve verimlilik yazılımı olan   Kapasitematik’i kullanmaya başladıklarını belirten Sadık Ersari, sorularımızı şöyle yanıtladı:

 Kapasitematik kullanmanız iş süreçlerine ve üretiminize nasıl yansındı? Size getirdiği avantajlar   hakkında neler söylemek istersiniz?
 Kapasitematik kullanmaya başladıktan sonra tüm üretim tesisimizdeki tezgahların tamamını tek bir   ekranda görmeye başladık. Tesiste çalışmayan, bekleyen tezgahlarımızı anlık olarak görüp anında   müdahale etmemize, buna paralel olarak üretim verimliliğinin artmasına neden oldu.

 Kapasitematik kullanımından sonra -süre ve maliyetlerdeki değişiklik gibi- üretiminizde nasıl   sonuçlar gözlemlediniz?
 Hâlihazırda kullanmakta olduğumuz ERP programımızın altyapısal olarak haberleşmesi, Kapasitematik   AR-GE ekibi ile birlikte sağlandı. Kapasitematik arayüzünde hangi iş emrine çalıştığımızı görür olduk.   Ayrıca günlük raporlarda hangi üretime, ne kadar süre çalışılmış, ne kadar üretim yapılmış bu hususları   da görmeye başladık.İnsan kaynağı yönetiminde ne gibi değişiklikler yaptınız?
Yukarıda bahsettiğimiz iş süreçlerine yansımaları, raporlardan elde edilen veri çıktıları, çalışanların verimliliklerini daha objektif değerlendirebilmemize ve kararlar alabilmemize olanak sağlamıştır.

Kapasitematik’in arayüzünden memnun musunuz? Kullanımı konusunda neler söylemek istersiniz ve tavsiye eder misiniz?
Kapasitematik’in arayüzünden genel olarak memnunuz. Kullanımı kolay, basit, açıkça anlaşılabilir bir arayüze sahip. Tesisinde tezgahlarının verimliliğini ölçmek, artırmak isteyen herkese kesinlikle tavsiye ederiz. Özellikle yeni yatırım kararlarının alınması sürecinde olan, mevcut tesis-tezgah optimizasyonundan emin olmayan işletmelerde mutlaka kullanılmalıdır. Gerekli optimizasyonun sağlanmasını müteakip, verimlilikler ölçülerek, artırılması gerekli kısımlarda çalışmalar yapılıp, değerlendirmeler ışığında yatırım kararlarının verilmesi gerektiğine yürekten inanmaktayım.
Haberler