EN

enerji suite logo-min.png (17 KB)

Enerji Tasarrufu Modülü

Enerji Modülü ile amacımız, işletmelerin makineden gelen sıcaklık, load, titreşim ve elektrik değerlerinin anlık olarak grafik ve tablo halinde analizini sağlamaktır.


Enerji Modülü (Enerji Suit) sayesinde “sıcaklık”, “titreşim”, “load” ve “elektrik” değerlerinin anlık grafiği ve yine anlık tablo şeklinde gösterimi yapılarak, bu değerlerde belirli bir seviyeye gelindiğinde push notification olarak bildirim gönderimi sağlanır. Push notification ve yapılan tüm işlemler log’da tutulurken manuel olarak tüm tablo ve grafik değerlerinde ekleme-silme-güncelleme işlemlerini yapma ayrıcalığı da elde edilir. Tüm grafik değerlerinin çıktısı (Excel-PDF-A4) alınabilirken “PowerBI Raporlama sistemi” ile düzenli raporlama da gerçekleştirilir. Kullanıcılar PowerBI raporlarını günlük olarak alma imkânına sahiptir.

Gelen tüm değerler 6 sn de bir gelmektedir. Bu gelen değerler makine referans değerlerinin çok altında veya çok üstünde bir değerler yansıdığında push notification ile kullanıcıya bildirim olarak sağlamaktadır.