Toplam Ekipman Etkinliği (OEE) Hesaplama

Fabrikanızın bir gün önceki Toplam Ekipman Etkinliğini ölçümleyebilirsiniz. Dünya standartlarına göre OEE değerinizin trend olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Toplam Ekipman Etkinliği, en basit tanımıyla “kaliteli bir ürün üretmek için zamanın ne kadar etkili kullanıldığının”ölçülmesidir. OEE’nin genel formülünü aşağıdaki gibi gösterebiliriz: OEE= Kullanılabilir Zaman (Availibility) x Verimlilik (Productivity) x Kalite (Quality) Bu terim, üretim yapılan makinenin üretim süresince ne kadar süre çalıştığını (kullanılabilirlik) hesaplamak için kullanılır. Bu hesaplamayı yaparken amacımız makinemizin o gün içerisindeki gerçek kullanılabilir zamanını hesaplamaktır. Eğer doğru kullanılırsa OEE gerçekten yalın üretim için çok verimli bir konsepttir, bu sebeplerden biri iyi analiz edilmiş OEE raporu bize neden üretim süresinde istenilen miktara ulaşamadığımızı, neden çok fazla makina arızası olduğunu ve diğer sebepleri gösterir. Bu bilgiler bize gereken geliştirici planları yapmamız için makine operatörleri, satış elemanları, bakım onarım elemanları için mükemmel bir iletişim imkânı sağlar.

Parametre girişi yaparak OEE değerinizi hesaplayabilirsiniz.
Parametrelere Göre Hesaplanan Sonuçlar


Toplam Ekipman Etkinliği
OEE ( )