Verimlilik Takibi
Üretim Takibi
Takım Ömrü Yönetimi
Katalog
kapasitematik mobil ekran görünümü

Kapasitematik Mobil Uygulama

Endüstri 4.0 uygulaması olarak düşünülebilecek bu proje ile uzaktan erişim yaparak makinaların anahtar öneme sahip verileri bir merkezde toplanıyor. Uzaktan izleme sistemi olan 'Kapasitematik' sayesinde CNC kullanıcıları ve işletmeler, mevcut makinalarını her an takip edebiliyor.

İçerisinde Makina Parkuru, İşleyen Parça Sayısı, Program Numarası, Duruş Bildirimleri, Toplam Duruş Süresi, Makina Performansı, Operatör Performansı, ERP-MRP Entegrasyonları gibi alanlar bulunmaktadır.

 • Makina Parkuru
 • İşleyen Parça Sayısı
 • Program Numarası
 • Duruş Bildirimleri
 • Toplam Duruş Süresi
 • Makina Performansı
 • Operatör Performansı
 • ERP-MRP Entegrasyonları
 • Operatör Ekranları
 • Anlık Durum Ekranları
 • Çift Yönlü API ERP-Kapasitematik ⇔ Kapasitematik-ERP

Makina Parkuru

kapasitematik mobil uygulama modülü


Fabrikada bulunan makinaların canlı olarak durumlarını renklendirme ile ifade eden ekrandır. 4 farklı durum vardır. Siyah renk ; makinenin çalışmadığı anlamına gelir. Sarı renk ; makinenin duruş yaptığı anlamına gelir. Yeşil renk ; makinenin çalıştığını gösterir. Kırmızı renk ; makinenin alarm verdiğini gösterir.

Makinaya ait OEE değeri, hedef ve hurda değeri, iş mili yüklenme değeri gösterilir. Parça istatistik sayısını gösteren grafikte; bir saat aralığında işlenen parça sayısı gösterilir. Operasyon zamanlarını gösteren grafik; operasyonun gerçekleştiği zamanı gösteren grafiktir.

 • Program Numarası, o an işlenen parçanın program numarasına göre ibre sayısal değerine ulaşır ve parça işledikçe bu alan sürekli değişmektedir. Grafiğin alt kısmında o an hangi makinede işleniyorsa o makinenin ismini verir. O anki program numarası, takım numarası ve trend durumu yer almaktadır.
 • İşleyen Parça Sayısı, anlık akan değerleri sürekli değişen makinenizde eş zamanlı olarak çalışan bir bölümdür parça sayısının zamana göre olan durum dağılımını gösterir. Makinenizde parça işlendiği anda buraya düşer. Sürekli akış halinde olduğunu görebilirsiniz. Kırmızı noktaların da üzerine geldiğimizde işlenen parçanın kaçıncı parça olduğunu kaçıncı saat ve dakikada işlendiğini hangi programda hangi makine ait olduğu gibi bilgileri görebilirsiniz. Yukarıdaki kaydırma çubuğunu kullanarak istenilen zaman aralığına göre parça işlenme sayılarını görebilirsiniz.
 • Duruş Bildirimleri, makineye ait kayıtlı duruşların listelendiği, makineye yapılan ayar durumlarının listelendiği, makinada gerçekleşen hurda parça sayılarının girildiği ve makinada tekrar işlenen parça sayılarının girildiği ekranlar mevcuttur.
 • Makina Performansı, parça sayısını parça özelliklerini görebilirsiniz. Makine ismi, parça sayısı, parça yüzdeliği, program numarası, program detay gibi bilgileri görebilirsiniz.