EN

TEZMAKSAN, çözüm ortağı ASAŞ Alüminyum’u Endüstri 4.0’a taşıdı!

25.04.2021, Cuma
muhammet-bozkır (1).png (613 KB) TEZMAKSAN, geleceği öngörüyor. Çözüm ortaklarına teknoloji sunmaktan fazlasını yaparak uygulama desteği de sunuyor. İçinde bulunduğumuz çağın zorunluluğu olan 4’üncü Sanayi Devrimi’ne uygun olarak TEZMAKSAN, Endüstri 4.0 Çözümleri ile Fabrikaları Akıllandırıyor. Firmanın bu alandaki son başarılı çalışması ise ASAŞ Alüminyum ile gerçekleştirilen CNC & ERP Entegrasyonu oldu. Uygulamasını gerçekleştiren TEZMAKSAN Ar-Ge ve İleri Teknoloji Çözüm Mühendisi Muhammet Bozkır, CNC & ERP Entegrasyonunu anlattı.Aslında TEZMAKSAN olarak teknoloji satıyordunuz, CNC & ERP Entegrasyonuna neden geçtiniz?

 

TEZMAKSAN ihtiyaçlar ve gereklilikleri saptayarak, çözüm geliştirip sunan bir firmadır. Çünkü değişen iş yapış şekillerinin hakim olacağı bir dünyada, üretim sektörünün geleceği klasik yapıdan çok farklı olacaktır. Dolayısıyla değişen pazar yapısında rekabetçiliğin korunabilmesi, ihracatın artması için bugün dünyada kullanılan; otomasyon, yapay zeka, veri analizleri ile üretim tesislerinde, yönetim, ölçüm, takip tasarım ve müşteri ilişkileri yöntemlerinin etkin kullanılması gerekir. TEZMAKSAN; geleceği öngören bakış açısıyla çözüm ortaklarına teknoloji sunmaktan fazlasını da yaparak uygulama desteği sunuyor.

“TEZMAKSAN Endüstri 4.0 Çözümleri ile Fabrikalarınızı Akıllandırıyoruz” diyorsunuz. Bu sistem, uygulayıcısına neler kazandıracak, neler yaşanacak?

Endüstri 4.0 Akıllı Fabrikalar, Makina - Operatör İş Birliği gibi yeni işletme yönetim sistemleri; bu konuda sanayi tesisleri için olmazsa olmaz çözüm yoludur.
Endüstri 4.0’a yönelik oluşturduğumuz sistemle, Akıllı Fabrikalarda;
Fabrikanız sizinle konuşmaya başlayacak,
Makine - insan ara yüzü oluşacak,
Kişiler süreçlerle konuşmayı öğrenecek,
İş parçası ile her etapta diyalog başlayacak,
​Ve sonuç olarak; arıza yapmadan, fire oluşmadan, verim düşmeden müdahale edilmiş olacaktır.

CNC & ERP Entegrasyonu neleri kapsar?
Bu kapsamda TEZMAKSAN, SAP(MII) projelerinde CNC makinelerden NC sistemden bazı işlevsel veri alımı (parça sayısı, program numarası, alarm durumları, operasyon süresi, makine çalışma durumu vs. alımı) sağlanıp makinelerin şeffaf bir şekilde izlenip üretimde esneklik ve uyarlanabilirlik sağlanması konusunda Endüstri 4.0 geçiş sürecinde destekler sağlanmaktadır.

ASAŞ Alüminyum TEZMAKSAN’ın uygulaması CNC & ERP Entegrasyonu’ndan memnun kaldı mı?

ASAŞ Alüminyum çağı yakalamanın ötesinde geleceği elinde bulundurmak isteyen çözüm ortaklarımızdan biri. Uygulamamız, onları Endüstri 4.0’ın gerektirdiği şartlara hazır hale getirdi. Umarız ki tıpkı ASAŞ Alüminyum gibi sektördeki pek çok çözüm ortağımızı Akıllı Fabrikalar ve Endüstri 4.0’a TEZMAKSAN olarak biz hazırlayacağız.

Haberler